Hướng dẫn tra cứu


1) Tra cứu từ Tiếng Êđê sang tiếng Việt:

- Click vào Tab Từ điển Êđê – Việt.

- Sau đó nhập từ Êđê cần tra cứu vào ô bên dưới.

- Người dùng có thể nhập từ có dấu hoặc không có dấu, trang web sẽ đưa ra các gợi ý khi gõ từ 02 ký tự trở lên, dùng chuột click vào từ gợi ý trang web sẽ đưa ra kết quả.

- Nếu không có kết quả của từ cần tìm, trang web sẽ đưa ra thông báo: Không có kết quả phù hợp.

2) Tra cứu từ Tiếng Việt sang tiếng Êđê:

- Click vào Tab Từ điển Việt – Êđê.

- Sau đó nhập từ Việt cần tra cứu vào ô bên dưới.

- Người dùng có thể nhập từ có dấu hoặc không có dấu, trang web sẽ đưa ra các gợi ý khi gõ từ 02 ký tự trở lên, dùng chuột click vào từ gợi ý trang web sẽ đưa ra kết quả.

- Nếu không có kết quả của từ cần tìm, trang web sẽ đưa ra thông báo: Không có kết quả phù hợp.

* Lưu ý: Để hiển thị và đưa ra gợi ý về kết quả chính xác nhất nên gõ các ký tự nhiều nhất so với từ cần tìm.